Mei Fun or Ho Fun

(Thin Rice Noodles or Flat Rice Noodles)

104. Vegetable Mei Fun or Ho Fun $7.55
105. Roast Pork Mei Fun or Ho Fun $8.55
106. Chicken Mei Fun or Ho Fun $8.55
107. Beef Mei Fun or Ho Fun $9.25
108. Shrimp Mei Fun or Ho Fun $9.25
Spicy109. Singapore Mei Fun $9.95
110. House Special Mei Fun or Ho Fun $9.95